Red X iconGreen tick iconYellow tick icon
Category Administration and Management
Type Policy
Approved by Council, 12 November 2002
Date Policy Took Effect 1 January 2003
Last approved revision
Sponsor Deputy Vice-Chancellor (Academic and International)
Responsible officer Director, Office of Māori Development

Content

He kupu whakamahuki

E manakohia ana e Te Whare Wānanga o Otāgo te tikanga reo rua me te tikanga reo maha. I roto i te toru tau kua taha ake nei e kitea ana i roto i ngā kōrero rangahau kua tāia e whakaaria mai ana te whakaaro he painga kei roto i te whāngai i te tamaiti, i te tangata ki te rua, maha atu rānei o ngā reo. Otirā i tua atu o tērā kei konā anō ētahi hua me te āhei hoki ki te kōrero reo rua me te mōhio ki te ahurea rua.

E kore e taea te whakaora tonu i te reo rua, ahurea rua mā roto atu o te noho ngātahi herekore o te iwi tokoiti o te tokomaha. E ora ai te reo Māori, pērā anō me ngā reo katoa o ngā iwi tokoiti, me āta whakatakoto ngā momo rautaki kia āhei ai tōna kōrerotia i roto i ngā horopaki whānui, ā, kia whānui haere te tokomaha e taunga ana ki te kōrero, me whakarite he tikanga hei whakahau i te hunga mahi me ngā ākonga ki te kōrero, ki te tuhituhi hoki i te reo Māori. 1

E whakaatatia ana te hiranga o te reo i roto i te waiata i titoa mō te hui reo rūmaki a Ngāi Tahu i te marae o Rāpaki i te marama o Kohi-tātea i te tau 1998.

He taoka te reo
He kura pounamu
Iti kahuraki
Māpihi maurea

Kia hokia anō ngā kupu a Tā Hēmi Henare.

The language is the core of our Māori culture and mana. Ko te reo te mauri o te mana Māori (The language is the life force of Māori mana). If the language dies, as some predict, what do we have left to us? Then, I ask our own people who are we?...

Therefore the taonga, our Māori language, as far as our people are concerned, is the very soul of the Māori people. 2

I raro i te Ture o te Reo Māori 1987, he reo tūturu te reo Māori nō Niu Tireni

3. Ko te reo Māaori hei reo tūturu mo Niu Tireni - Ka kiia te reo Māaori e tēnei Ture, hei reo tūturu mo Niu Tireni. 3

Mai i te tau 1997, he rautaki tā te Kāwanatanga hei whakakaha i te reo Māori e whakahaeretia ana e ngā tari kāwanatanga.

E whakamātau ana Te Whare Wānanga ki te whakamana i te Ture o te Reo Māori 1987, ā, e hāngai ana tēnei ki ngā tohutohu a Te Whare Wānanga kua tāia i roto i te Strategic Direction to 2005. E whakatutuki ana anō hoki Te Whare Wānanga i te kupu taurangi o tā Te Whare Wānanga Tūtohinga kia whakatinanatia ngā kōrero o Te Tiriti o Waitangi pēnei:

 • kia kaha ake te whakauru mai a ngā tāngata Māori ki roto i ngā mahi o Te Whare Wānanga
 • kia tiakina, kia whakatairangatia hoki te reo me ngā tikanga Māori i runga i ngā tūmanako me ngā tikanga a te Māori me ngā tikanga o Te Whare Wānanga
 • kia tautokona ngā kaupapa e whakatūria ana e ngā iwi mō ō rātou painga
 • kia rangahau ngātahitia, kia whakaako ngātahitia, kia whakahaere ngātahitia ngā mahi hei painga mō Te Whare Wānanga me ngā iwi Māori
 • kia hāpaitia te rangahau i te reo, i ngā tikanga, i te hauora, i te whakaakoranga, i ngā take o te wā me te hītori, o te Māori 4

Ngā Kaupapa

Te Pae Tawhiti kia whāia e Te Whare Wānanga mō Te Reo Māori

Kia māhorahora, kia whai painga, kia whai pānga, kia hira, kia ora, kia whai mana te reo Māori hei reo e kōrero whānuitia ana, e tuhia whānuitia ana.

Ngā Mātāpono

Te Mātāpono 1

He mana tō te reo hei taonga i raro i Te Tiriti o Waitangi me Te Ture o te Reo Māori 1987. Nō reira, e tautokona ana te mana o te reo Māori e Te Whare Wānanga me te whakaae kia kōrerohia, kia tuhia taua reo e ngā ākonga me te hunga mahi, hei reo anō hoki mō te aro matawai.

Te Mātāpono 2

Ka kaha Te Whare Wānanga o Otāgo ki te whakatairanga i te reo Māori mā te:

 • whakamana i te pūkenga o te tangata ki te kōrero me te tuhituhi i te reo Māori;
 • whakahau i ngā tari ki te whakatakoto paearu hei whiriwhiri i ngā kaimahi e mōhio ana ki te reo Māori me te reo Pākehā;
 • akiaki i ngā kaimahi o Te Whare Wānanga, ahakoa te hunga mātau, te hunga tautoko rānei, ki te whakauru i ngā akoranga reo Māori;
 • akiaki i ngā ākonga ki te ako i te reo Māori hei wāhanga o tō rātou tohu mātauranga.

Te Mātāpono 3

Ka whakaritea he tikanga e Te Whare Wānanga kia tika ai te reo Māori o ngā pukapuka katoa e tāia ana, ā, ka whāia ngā tikanga tuhituhi i te reo Māori kua whakatakotoria e Te Taura Whiri i te Reo Māori. E whakaaetia ana ngā reo ā-iwi katoa o te reo Māori, kia whakaatatia ai he whare wānanga tēnei nō Aotearoa, ehara nō te rohe anake.

Te Mātāpono 4

E whakamana ana Te Whare Wānanga i te rangatiratanga o te mana/tangata whenua, i te mana motuhake o Ngāi Tahu, tae atu anō hoki ki ngā kirimana e pā kaha ai pea ki aua kārangarangatanga i waenganui i a rātou.

Te Mātāpono 5

Ka whakatairangatia ngā tikanga Māori e Te Whare Wānanga.

Ngā Whāinga

 1. Kia maha ake ngā tāngata e mōhio ana ki te kōrero i te reo Māori. Kia whakawhānui haeretia ngā huarahi mā rātou hei ako i te reo kia pēnei ai.
 2. Kia pai ake te matatau o te tangata ki te kōrero, ki te whakarongo, ki te pānui, ki te tuhituhi hoki i te reo Māori.
 3. Kia whakawhānui haeretia ngā wā me ngā wāhi e taea ai e te tangata te reo Māori te kōrero, te tuhituhi rānei.
 4. Kia whakatītinatia ngā whakaaro papai me ngā uara papai o ngā tāngata Māori me ētahi atu tāngata mō te reo Māori hei kura i te hapori o Te Whare Wānanga me te iwi whānui o Aotearoa. 5

Ngā Tikanga Whakahaere

Ka whakamātauria te whakatinanatanga o ēnei tikanga whakahaere e whai ake nei ā te tau 2003:

 1. Ka whaka Māoritia tā Te Whare Wānanga Tūtohinga hou me te Uaratanga kua whakahiatotia i runga i tētahi o ngā whakahau a te Komihana Ako Pae Tawhiti mō ngā Tūtohinga Whakamārama me ngā Marau Kōrero ā te tau 2003. He tohu tēnei nō te hiranga o taua pukapuka me tō Te Whare Wānanga whakaaro nui whakaharahara he mana tō te reo Māori. Ka āta tirohia te hua o te tuku i ngā ākonga kia whakawhiwhia rātou ki te tohu tiwhikete, tohu pōkairua, tohu paetahi ahu atu i roto i te reo Māori, Pākehā rānei ā te tau 2003.
 2. Me whai e Te Whare Wānanga ngā tikanga a Te Taura Whiri i te Reo Māori mō te tuhituhi i te reo Māori. 6
 3. I tēnei wā utua ai e Te Whare Wānanga te 70% o te utu whakauru a ngā kaiako ki roto i ngā akoranga o te pae tuatahi e whakaakona ana e Te Tumu. Atu i tēnei wā mā Te Whare Wānanga te katoa o te utu mō ngā akoranga katoa o te pae tuatahi me ngā akoranga reo Māori katoa ahakoa he aha te pae. He maha tonu ngā tūmomo akoranga e whakaakona ana e Te Tumu mō te reo me ngā tikanga Māori.
 4. Me akiaki ngā ākonga o Te Whare Wānanga o Otāgo kia whāia ētahi akoranga reo Māori mō ō rātou tohu mātauranga.
 5. Whakatūria ai ngā hui ako i te whakahua i te reo Māori e Te Wāhanga Whakapakari i Te Whare Wānanga me Te Ratonga mō ngā Kaimahi ia tau, ia tau. Ka whakatūria tonutia aua tūmomo akoranga ia tau kia taea ai e ngā kaimahi te reo Māori te whakahua i runga i te tika.
 6. Me āta whakatū e te Kāhui Hanga Ture Mātauranga o Te Whare Wānanga tētahi Komiti Tūturu mō Te Reo Māori hei whakahaere i te whakamahi o ngā kaupapa me ngā tikanga whakahaere, ā, hei tohutohu hoki i ngā Tumuaki o ngā Tari i te taumata matatau o ngā kaiwhakamātautau me ngā kaiwhakapākehā o te aro matawai a ngā ākonga ka tuhia ki te reo Māori. Mā Te Tūāhōanga Matarehu o Te Mātauranga, mā Te Tumu tēnei mahi e hari i te tau 2003.
 7. Ka pānui ā-reo Māoritia e Te Whare Wānanga ngā tūranga e hiahiatia ana kia mōhio ngā kaitono ki te reo, ā, me whakamātau e Te Whare Wānanga kia manaakitia ngā kaimahi me ngā ākonga.
 8. Mā Te Komiti mō Te Tiriti o Waitangi ngā tohu o Te Whare Wānanga e whakarite. Me tautoko e te Kāhui Hanga Ture Mātauranga o Te Whare Wānanga kia hangaa reoruatia ngā tohu.
 9. Me whai wāhi ngā mihi reo Māori i roto i ngā hui whai mana a Te Whare Wānanga, tae atu ki ngā whakawhiwhinga tohu mātauranga, ki ngā kōrero ā-waea, ki ngā karere ā-rorohiko, ki ngā reta, ki ngā karere ā-waea i ngā wā e tika ana.
 10. Me whakamātau e Te Whare Wānanga kia whakatūria he horopaki ko te reo Māori te reo kōrero, ā, ka whai hua anō hoki ngā tikanga Māori.
 11. Me whakarite e Te Whare Wānanga ngā tikanga whakahaere mō te whaka Māori me te whakapākehā reo. Mā te Komiti Tūturu mō Te Reo Māori a te Kāhui Hanga Ture Mātauranga o Te Whare Wānanga ēnei tikanga whakahaere e whakarite.
 12. Mehemea kei te mōhio ētahi kaimahi o Te Whare Wānanga ki te kōrero Māori, me whakamahi tēnei pūkenga hei painga mō ngā ākonga Māori me te whakatairanga o te reo.
 13. Kei te whāia kahatia ngā tāngata matatau ki te kōrero Māori e te tokomaha hei kaimahi. Ko te whakaaro me mahi ngātahi Te Whare Wānanga me Te Taura Whiri i te Reo Māori kia anga mai ai, kia puritia mai ai tēnei momo tangata, ā, me whakarite ētahi whakamātautau hei aro matawai i te mōhio o te tangata ki te reo Māori ā mua o te tau 2004. Me whakamana tēnei pūkenga ki te utu e tika ana mō te taumata tohungatanga hei pupuri kaimahi, hei kimi kaimahi.
 14. Ka whakatūria he tikanga whakahaere mō te aro matawai i roto i te reo Māori o ngā ākonga mō te wā whakamātau o te tau 2003. Me whakamōhio ā-tuhituhi mai ngā ākonga katoa e hiahia ana ki te tuhi i ā rātou whakamātautau, i ā rātou mahi rānei, tētahi wāhanga rānei o aua mahi, i roto i te reo Māori, tae atu ki ngā mahi rangahau me ngā tuhinga whakapae, ki te Kaiwhakahaere o Te Wāhanga Whakahaere mō Ngā ākonga.
 15. Me tono mai ngā ākonga o Te Tohu Kairangi kia whakaaetia e te Komiti Whakahaere o te Tohu Kairangi mehemea he hiahia tō rātou ki te tuhi i ā rātou pukapuka whakapae i roto i te reo Māori. Kia neke atu i te ono marama tēnei tono mai ā mua o te tuku mai i te pukapuka whakapae. Ki te hiahiatia kia whakapākehātia, mā te ākonga te whakapākehātanga e whakarite, e whakamana hoki. Ko te whakaaro kia whakatūria he tikanga whakahaere e tika ana e te Komiti Whakahaere o te Tohu Kairangi me ngā Wāhanga Mātauranga e whā i te tau 2003 kia taea ai e ngā ākonga ā rātou tuhinga roa, tuhinga whakapae rānei te tuhi ki te reo Māori. Ki te hiahiatia he whakapākehātanga i te tau 2003, mā te ākonga tonu e utu.

Te Whakatairanga i ngā Tikanga Māori

E whakaaetia ana e Te Whare Wānanga ko Ngāi Tahu te mana whenua o ngā peka e rua o Te Whare Wānanga ki Te Wai Pounamu. E whakaaetia ana anō hoki e Te Whare Wānanga ko Ngāti Toa me Te āti Awa te tangata whenua kei te wāhi o Te Whare Wānanga kei reira, ā, ko Ngāti Whātua te tangata whenua kei Tāmaki-makau-rau. Kei aua iwi te mana whakahaere i ngā tikanga o aua wāhanga o Te Whare Wānanga. Me kōrero te Kāhui Hanga Ture Mātauranga o Te Whare Wānanga ki te Komiti mō Te Tiriti o Waitangi, ā, mā taua komiti e whakatau me pēhea ngā tikanga Māori ka whakamahia e Te Whare Wānanga.

Mā te whai pānga o ngā tikanga Māori ki roto i ngā mahi o Te Whare Wānanga ka whakamanahia te āhua tikanga-rua o Aotearoa, ā, tāpiri atu ki tēnā ka manaakitia te hunga mahi me ngā ākonga Māori e Te Whare Wānanga.

E herea ana tēnā reo, tēnā reo ki ngā tikanga a ngā iwi e kōrero ana i aua reo. E tautoko ana Te Whare Wānanga kia haria ngā tikanga Māori e tika ana. Anei ētahi āhuatanga ka taea ngā tikanga Māori te hari hei tauira:

 • te whakatau i ngā manuhiri, ā, me whakatau i runga i ngā tikanga Māori mehemea he Māori kei roto i te ope;
 • te uiui i ngā tāngata kua tono mai mō ngā tūranga mahi, ā, me whakatau i runga i ngā tikanga Māori mehemea he Māori te kaitono;
 • te tā i te kawa o ngā whare hou; me
 • ngā hui.

Whakaakona ai ngā āhuatanga e pā ana ki ēnei e Te Wāhanga Whakapakari i Te Whare Wānanga. Mā te Kaitohutohu Kaupapa Māori o Te Whare Wānanga anō hoki e tohutohu me pēhea ngā tikanga Māori.

Ngā Kupu Tāpiri

 1. Fishman, J.A. 1980. Minority language maintenance and the ethnic mother tongue school. Modern Language Journal. Pukapuka 64, Nama 2, whārangi 167
 2. Te Reo Māori Report whārangi 34
 3. Te Ture o te Reo Māori 1987
 4. whārangi 2
 5. E whai mai ana ēnei whāinga i ngā whāinga mō te reo Māori kua whakatakotoria e te Kāwanatanga kua tāia i roto i te pukapuka Mātātupu. Te Whanga-nui-a-Tara: Te Puni Kōkiri, whārangi 5 - 6.
 6. Ka taea te tono mai he kape o ngā tikanga tuhituhi nei i Te Taura Whiri i the Reo Māori, i Te Tumu rānei.
Back to top