Red X iconGreen tick iconYellow tick icon
Clocktower.

Otago remains steadfast in its pursuit of a vision that was formalised in 2003. Our mission statement, which was also adopted in 2003, has been updated for Strategic Direction to 2020 to highlight the University's commitment to the application of its knowledge and expertise.

Vision / Ko te Aronga

A research-led University with an international reputation for excellence.

He Whare Wānanga aronui ana ki te rangahau, e rongonui ana i ngā tōpito o te ao i āna tutukinga ikeike.

Mission / Ko te Uaratanga

The University of Otago will create, advance, preserve, promote and apply knowledge, critical thinking and intellectual independence to enhance the understanding, development and well-being of individuals, society and the environment. It will achieve these goals by building on foundations of broad research and teaching capabilities, unique campus learning environments, its nationwide presence and mana, and international links.

Ko tā Te Whare Wānanga o Otāgo he whakawhanake, he pupuri, he whakatairanga hoki i te mātauranga, i te ihomatua tātari kaupapa, i te whakaaroaro motuhake o te tangata, kia hāpai ai te mōhio, te mārama, te hiatotanga, otirā, te oranga o te tangata, o te iwi hoki. Mā te rangahau me te tika mārika o te whakaako, mā te whai wānanga ahurei, mā te whakaū ki tōna mana, me ōna toronga puta noa i te motu, i te ao hoki ēnei whāinga e tutuki.

Back to top