Red X iconGreen tick iconYellow tick icon

Back to neinei


mountain neinei growing at Dunedin Botanic Garden
mountainneinei1

upper surface of leaf 100x magnification
mountainneinei2

lower surface of leaf 100x magnification
mountainneinei3

cross-section 100x magnification
mountainneinei4
Back to top